8 апр.

ATS – преработка на табло с нова електроника

Кутията се ползва от готово ATS табло, стандартно електрониката в таблото дава команда за палене след 10с при липса на захранване, с модификацията времето за пускане и спиране на генератора е по желание на ползвателя, включването на контактора също. В случая за управление използвам PIC16F628A. При спиране на основното захранване и минат 3 мин. таблото […]

read full entry »

Архив