Бензинов генератор Hyundai автоматика за палене

Това ми е трети генератор който се налага да преправям с автоматика за палене при отпадане на основно захранване, той е без инвертор на напрежението и автоматичен смукач, но стартера е задължителен.

Алгоритъм на работа:

„НАЧАЛО”:  При включване минава в очакване, при спиране на основно захранване изчаква 10минути, и минава в „А-палене” процедура.

„А-палене” процедура: разрешава контакт за палене, включва смукач, върти стартер 4 сек. (конкретно за генератора), изключва смукач, чака 10 секунди да регистрира на входа наличие на напрежение от генератора, ако няма прави втори опит по същата последователност, ако няма наличие на напрежение прави още 3 пъти процедурата но вече стартера върти два пъти 5 секунди и пети път 6 секунди , при неуспешен старт минава в чакащ режим докато се появи основно захранване или се рестартира контролера и процедурата се стартира отново в „НАЧАЛО”. При успешен старт генератора работи още 2 мин след идването на основното захранване и след това гаси и минава към НАЧАЛО.

Бутон ръчен или дистанционен старт:

1.Ако генератора не е запалил  не са минали 10-те минути и искате да стартирате по рано, при натискане на бутона минава в „А-палене” процедура.

2.Ако генератора е запалил при натискане на бутона се загася и минава в НАЧАЛО.

При наличие на основно захранване генератора не може да бъде запален с бутона.

По принцип доста от параметрите се настройват според спецификата на генератор и желанието на собственика.

 

Leave A Reply

Before you submit form:
Human test by Not Captcha

Comments

No comments yet, be the first to add one!

Архив