Електрическо колело Fisher – ремонт

Както обикновенно когато измиеш електрониката с вода не очаквай да се случи нещо добро. След водоструйка и благодарение на това, че на дисплей управлението върху единия бутон се е продънила мембраната и се е напълнило с вода , бутона се скапва напълно и се получават окиси на платката , в случая сериозния ремонт се размина. Ето една схема как може да тествате контролера без дисплей управлението.

Схемата на веригата иначе е много проста:
Контролер–Дисплей
RX–(??)–––TX
TX–(??)––– RX
GND- (sw)––GND
Ubat-(rt)––-Ubat
EIN-(br)–––EIN
Или задръжте мост между rt /br на контролера и велосипедът трябва да може да се управлява електрически БЕЗ дисплей.

Leave A Reply

Before you submit form:
Human test by Not Captcha

Comments

No comments yet, be the first to add one!

Архив