Лошо зануляване на контакта и последствия

Как се стигна до това последствие и защо, лошо стечение на обстоятелствата … но не съвсем. Имаме не занулен двоен контакт , развалена печка със занулителен проводник и телевизор също със занулителен проводник. Печката се разваля, на корпуса и се появява фаза, но незануления контакт не изключва предпазитела, вече офазеното зануляване на контакта подава фаза към занулителния проводник на телевизора, който е свързан с общата маса и вход за антената, и тъй като кабела за кабелната е заземен започват да текът токове, които топят и запалват кабела в точката с най – високо съпротивление именно прехода на буксата, картинката е достатъчно красноречива. Телевизора в случая е марка LG , и това зануляване е може би един от недостатъците на този модел който може да доведе и до други проблеми, слагането на протектор или премахване на зануляването можеше да спести много главоболия в случая.

IMAG2879(снимката  е с подменен кабел)

Leave A Reply

Before you submit form:
Human test by Not Captcha

Comments

No comments yet, be the first to add one!

Архив