Някакви си схеми с 555 таймер

Общо взето „мигалка“ свети около 1 сек. стои загасено около 10 сек. само когато е тъмно навън.  Необходими са 2 таймера 555 а може и двоен в един чип, с едния е реализиран тригер на шмит с фотоелемент а с другия асиметричен генератор от който се настройва времето на импулсите.


Leave A Reply

Before you submit form:
Human test by Not Captcha

Comments

No comments yet, be the first to add one!

Архив