Ремонтче на един фризер

Най – амортизиращите се компоненти както винаги, няколко кондензатора и релета за всеки случай. На платката всяко реле се захранва от отделен кондензатор и грец, микропроцесора също с отделна група, донякъде е по надеждно за по – стабилната работа на схемата.

Leave A Reply

Before you submit form:
Human test by Not Captcha

Comments

No comments yet, be the first to add one!

Архив