Софтуер за следене на температурата с пико ИП ( PicoIP )

темата на която попаднах

Автора на програмата е Йордан Йорданов, програмата може да бъде използвана за мониторинг на доста неща, чертае графики за състоянието също така има и аларми за стойностите. Формулите за смятане на стойностите могат да бъдат попълвани ръчно. Следва малък цитат:

Написал съм специална програма за изчитане и запазване на данните от датчиците.
Програмта може да свалите от този адрес:

http://jacket.megalan.bg/fmon/?dl

Тя работи по следният начин:
На всяка секунда събира данните от температурните датчици и ги запаметява. На всеки 20 секунди се осредняват получените стойности и се изобразяват.
Състоянието на помпата се взима на всяка секунда и не се осреднява, а се показва моментално, т.е. разбирате че помпата е включена/изключена на всяка секунда.
Данните се записват на харддиска на всеки 20 секунди, така че информацията не се губи при изключване на програмата.

 

Leave A Reply

Before you submit form:
Human test by Not Captcha

Comments

No comments yet, be the first to add one!

Архив