С++ новобранец

На доста места в нета вече се продават решения на задачи по програмиране, аз съм новобранец в тази област но ще публикувам мои решения на разни задачи, понякога са полезни дори само с начините по които могат да се решат разни проблеми.

Задача:

Да се въведе в квадратна таблица NxN (N<100) символи от текст от N.N на брой символа по редове. Да се изведат първите К реда от съдържанието на таблицата по колони.

 

Вход Изход
5 (това е N )

abcdefghijklmnopqrstuvwxy

3 (това е К)

a f k p u

b g l q v

c h m r w

 

 

Решение:

#include <iostream>

#include <string>

 

using namespace std;

int main()

{

int n;

cin>>n;

while(n>100)

{

cout <<„Incorect number! Input again n!“<<endl;

cin>>n;

}

cin.ignore();

string  s;

getline(cin, s);

 

char matr[n][n];

int temp = -1;

 

for (int row = 0; row < n; row++)

{

for (int col = 0; col < n; col++)

{

temp=temp+1;

matr[col][row]= s[temp];

}

}

int m;

cin >> m;

 

for (int row1 = 0; row1 < m; row1++)

{

for (int col1 = 0; col1 < n; col1++)

{

cout << matr[row1][col1] << “ „;

}

cout<<endl;

}

}

Leave A Reply

Before you submit form:
Human test by Not Captcha

Comments

No comments yet, be the first to add one!

Архив