Филм за Слава Севрюкова … като трохичките на Хензел и Гретел

Като човешки същества има доста да израстваме духовно…

Казано е: “Вратата, зад която кротко ни очаква добродетелта, трудно се отваря; вратата, зад която изкусително ни тегли порокът, трудно се затваря…”

и откъс на едно интервю със Слава..

Leave A Reply

Before you submit form:
Human test by Not Captcha

Comments

No comments yet, be the first to add one!

Архив