APCUPSD how it works

 

Инсталиране на програмката winapcupsd-3.14.10  след като завърши ще попита и трябва да редактирате конфигурационния файл където трябва да опишете модела и типа свързаност на UPS-a “ UPSCABLE smart   , UPSTYPE apcsmart, DEVICE com3 “ ако объркате след това файла може да редактиране в C:\apcupsd\etc\apcupsd . Преди да стартирате проверете и изключете от състем трея apcupsd или от старт менюто на програмата изберете „stop apcupsd“ . Отваря се команден прозорец и от там C:\apcupsd\bin се стартира apctest.exe след което има навигиращо меню с опции. За повече информация http://www.apcupsd.com

 

Leave A Reply

Before you submit form:
Human test by Not Captcha

Comments

No comments yet, be the first to add one!

Архив