ATS – преработка на табло с нова електроника

Кутията се ползва от готово ATS табло, стандартно електрониката в таблото дава команда за палене след 10с при липса на захранване, с модификацията времето за пускане и спиране на генератора е по желание на ползвателя, включването на контактора също. В случая за управление използвам PIC16F628A. При спиране на основното захранване и минат 3 мин. таблото дава звуков сигнал и подава сигнал за палене на генераора, ако генератора запали и подаде захранване след 3 сек. се вкл. контактора и захранва товара, ако генератора не е запалил до около 60сек , процесора спира упралението на генератора за следващите 3 мин. След това време се стартира отново процедурата по палене, ако междувременно се появи основното захранване схемата се ресетва и минава в начално установяване.

Leave A Reply

Before you submit form:
Human test by Not Captcha

Comments

No comments yet, be the first to add one!

Архив