EVN проблем ..

Няколко пъти на една WIFI ретранслираща точка произволно ни гаснат UPS-ите, пробвахме с 4 броя 3 модела АРС и с всеки един от тях след известно време на работа се случи същия проблем, дори два от UPS-те бяха чисто нови, просто ги намирахме загаснали и дават звукова сигнализация. Не си мислете че тока е спирал и че UPS-те не са се включили тествани са именно за тази цел. Та проблема всъщност го хванахме случайно след поредното изключване и разходка. По презумция на тази куличка имаме стабилно захранване с малко прекъсвания, в случая обаче измерих напрежението и с голямо учудване открих, че там има над 260v което води до замозащита  и изключване на UPS-a. Това повишаване явно се случва само от време на време по причини зависещи само от EVN. Решението беше APC LE1200l (datasheet) който е от сорта на автотрансформатор и с превключващи релета нормализира захранването и сега чакам 🙂 .

Leave A Reply

Before you submit form:
Human test by Not Captcha

Comments

No comments yet, be the first to add one!

Архив