Tanberg Evolution 5000 no RF out

Виновника беше RF2312 не правеше необходимото усилване, системата си следи изходното ниво тъй като то подлежи на регулиране, Относно хардуера – добро изпълнение лесно за поддръжка на модули.

Leave A Reply

Before you submit form:
Human test by Not Captcha

Comments

No comments yet, be the first to add one!

Архив